Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Hekimlik Andı Tartışması

Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde hekimlik andı olarak bilinen hipokrat yemininde bazı maddeler fakülteler tarafından çıkarıldı.Bazı öğrenciler yeni yemini okurken, diğer öğrenciler eski çıkarılan yemini de okudu.

Hepimizin bildiği tıp fakültelerinden mezun olan sağlık personelinin hekimlik andı olarak bilinen hipokrat yeminini ettikten sonra mesleki hayatlarına atılıyorlar.Ancak bu yemin üniversiteler tarafından değiştiriliyor.Hipokrat Yeminnde yer alan "Cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağı" yönündeki ifadenin çıkarıldığı görüldü.

Yeminin "Görevimle hasta arasına;yaş,hastalık,yada engellilik,inanç,etnik köken,cinsiyet,milliyet,politik düşünce,ırk,cinsel yönelim,toplumsal konum yada başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime....." diye geçen kısmı mezuniyet öğrencilerine;

"Hastalarıma yaş cinsiyet,ırk,milliyet,din ve inanç,siyasal görüş,toplumsal sınıf gibi ayrımlar yapmaksınızın dikkat edeceğime" diye söyletildi.

Bu bölüm okunduğu sırada bazı öğrenciler çıkarılan kısımları söyledi.

Dokuz Eylül,Ankara ve Akdeniz üniversiteleri ise yemine sadık kalındı.

Tüm hakları saklıdır. ASIR GAZETESİ